Aktualności

DZIAŁ NAUKI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU


przedłuża rekrutację

NA SZKOLENIA DLA DOKTORANEK I DOKTORANTÓW
REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO
pn. Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER na UPWR –
kompleksowy program rozwoju uczelni, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00


Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić i dostarczyć
do Działu Nauki
Gmach Główny, ul. C.K. Norwida 25, pok. 146 (I piętro)
do dnia 8.01.2020Szczegóły udziału w szkoleniach realizowanych w ramach przedmiotu fakultatywnego pn. Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca znajdują się w poniższych dokumentach dostępnych na stronie internetowej projektu http://powernaupwr.upwr.edu.pl/dok_doktoranciWięcej informacji dotyczących rekrutacji:
Kamila Ziarko, tel. 71 320 5249, e-mail: kamila.ziarko@upwr.edu.pl


Celem realizacji Zadania 6 jest podniesienie kompetencji studentów/tek studiów III stopnia, poprzez modyfikację programu studiów doktoranckich, polegającej na włączeniu do podstawy programowej przedmiotu fakultatywnego pn. Narzędzia wspomagające rozwój młodego naukowca, w ramach którego przeprowadzone będą dwa szkolenia: z zakresu zarządzania grupą badawczą oraz wyceny technologii metodą quicklook/brokertechnologii.


Link do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach:

https://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/50176/zarzadzenie_nr_174_2019_(...)_z_dnia_22_pazdziernika_2019_roku.html